0%

Datmaniac

VIETNAM [HO CHI MINH ]
Back

BIOGRAPHY

Name: Trần Sơn Đạt
Birth: 07/02/1992
Rap name: Datmaniac
Bắt đầu rap từ khi học lớp 9 (14 tuổi) : 2006
Những tổ chức từng tham gia : GoDz , G-Family , Crow On Hyenas
Những show diễn lớn từng tham gia:
– Rhyme Fest 2012
– Bass Republic
– SaiGon XGames Day
– Có Cần Phải Có Lý Không với Cá Hồi Hoang (Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn)
– GAP Tour với Cá Hồi Hoang tại Sài Gòn
– Đồ Ngon show (Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn)

– Thơm Music Festival (Sài Gòn, Hà Nội)
Quan điểm trong âm nhạc : đó là “nguyên liệu” nuôi dưỡng được tâm
hồn, khi sáng tác và chơi nhạc bản thân cảm thấy sự tự do .

https://www.youtube.com/watch?v=zhpv9rxp4zAhttps://www.youtube.com/watch?v=4Yq0D4a7EE4https://www.youtube.com/watch?v=MNpV2yH3llA
Play Cover Track Title
Track Authors